logo-stropkov

Zimný štadión

Mesto Stropkov spustilo do prevádzky kĺzisko s odkrytou ľadovou plochou na ul. Matici slovenskej v roku 1984. Zimný štadión ponúka širokej verejnosti  možnosť korčuľovania, brúsenia korčulí a prenájom ľadovej plochy pre tréningový proces a rôzne podujatia. Návštevníkom verejného korčuľovania sú k dispozícii lavičky na prezutie korčulí v priestoroch zimného štadióna.

V roku 2015 bol odsúhlasený rozpočet mestskými poslancami  na prevádzku zimného štadióna vo výške 78 972,- €. V priebehu roka 2015 boli v rámci údržby na zimnom štadióne  realizované nasledujúce opravy:

  1. oprava technológie                                                                                         11 572 €
  2. zariadenie el. zabezpečovacieho systému                                                    1 200 €
  3.  zakúpenie bezpečnostných čidiel na signalizáciu úniku čpavku               4 900 €

V minulom roku sme zrekonštruovali:

  • energokanál od strojovne k ľadovej ploche, kde sme ošetrili ochranným náterom rozvody čpavku, vymenili sme svietidla a rozvody eli, na novo zrealizovali hydroizoláciu a betónový kryt žľabu. 
  • otočisko pre rolbu, kde sme rozšírili pôvodnú plochu a v danom úseku bol položený nový asfaltový koberec
  • v trafostanici sa vymenil hlavný deon. 

 

Prenájom ľadovej plochy - KONTAKT

0918 295 532 - p. Gumanová

 

        
                                                         OZNAM

                               Zimný štadión je odo dňa 11.01.2018

                                                      zatvorený

                                              z technických príčin.

 

                                        Za pochopenie Ďakujeme.                                                                                                                                                                      

 

 

 

K stiahnutiu

© 2018 | sluzba.stropkov.sk | Mapa stránok | | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist