logo-stropkov

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva 14/2018 13.6.2018 Nájom hrobových miest Kobaková Anna   89,88 EUR 
Detail Zmluva 15/2018 13.6.2018 Nájom hrobového miesta Čonka Milan   39,63 EUR 
Detail Zmluva 16/2018 13.6.2018 Nájom hrobového miesta Polončaková Margita   22,47 EUR 
Detail Zmluva 17/2018 13.6.2018 Nájom hrobových miest Kmiťová Irena   79,26 EUR 
Detail Zmluva 18/2018 13.6.2018 Nájom hrobového miesta Paňková Mária   64,86 EUR 
Detail Zmluva 19/2018 13.6.2018 Nájom hrobového miesta Sopková Věra   89,88 EUR 
Detail Zmluva 20/2018 13.6.2018 Nájom hrobové miesta Čonková Anna   64,86 EUR 
Detail Zmluva 20A/2018 13.6.2018 Nájom hrobového miesta Mitalčák Viliam   39,63 EUR 
Detail Zmluva 21/2018 13.6.2018 Nájom bového miesta Potoma Slavomír   39,63 EUR 
Detail Zmluva 22/2018 13.6.2018 Nájom hrobového miesta Korbová Darina   64,86 EUR 
Detail Zmluva 23/2018 13.6.2018 Nájom hrobových miest Parilák Marcel   79,26 EUR 
Detail Zmluva 24/2018 13.6.2018 Nájom hrobového miesta Špitzerová Alžbeta   22,48 EUR 
Detail Zmluva 25/2018 13.6.2018 Nájom hrobových miest Kožlej Jozef   79,26 EUR 
Detail Zmluva 27/2018 13.6.2018 Nájom hrobových miest Stašková Zita   79,26 EUR 
Detail Zmluva 29/2018 13.6.2018 Nájom hrobového miesta Lehocká Juliana   59,44 EUR 
Detail Zmluva 28/2018 13.6.2018 Nájom hrobového miesta Šmilňaková Valéria   39,63 EUR 
Detail Zmluva 30/2018 13.6.2018 Nájom hrobových miest Saxová Jana   79,26 EUR 
Detail Zmluva 31/2018 13.6.2018 Nájom hrobového miesta Fedorkovičová Anna   39,63 EUR 
Detail Zmluva 33/2018 13.6.2018 Nájom hrobových miest Kaščák Matúš   79,26 EUR 
Detail Zmluva 34/2018 13.6.2018 Nájom hrobového miesta Jurašková Helena   39,63 EUR 
© 2018 | sluzba.stropkov.sk | Mapa stránok | | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist