logo-stropkov

Verejné osvetlenie, rozhlas

Nosnou činnosťou strediska sú opravy údržba a prevádzka verejného osvetlenia, jeho bezpečný a plynulý chod. Špecifikom strediska je priaznivo prijatá vianočná výzdoba mesta.
Celkové Služba zabezpečuje opravu a údržbu 27 rozvádzačov, počet svetelných bodov 968, počet rozhlasových reproduktorov 237. V roku 2013 sme vymenikli 180 ks výbojok v hodnote 4.832,- €, oprava osvetlenia činila 1.497,- €.

Hlavné práce boli prevedené následovné:

  • montáž nových svetiel na ul. Sládkovičovej 1 ks
  • montáž nového stĺpa osvetlenia parkovisko pri kúpalisku 1 ks
  • nový zemný kábel medzi osvetlením ulica Mlýnska 45 m
  • výmena reproduktorov 3 ks
© 2018 | sluzba.stropkov.sk | Mapa stránok | | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist