logo-stropkov

Dom nádeje

Stredisko spravuje 3 mestské cintoríny:

  • mestský s 3050 hrobovými miestami
  • vojenský s 53 hrobovými miestami
  • americký s 27 hrobovými miestami.

Na zabezpečenie tejto služby stredisko využíva dom smútku a 1 pohrebné vozidlo. Ďalšia činnosť spočíva v poskytovaní služieb pri vybavovaní pohrebov, poplatkov za prenájom hrobových miest, uzatváranie nájomných zmlúv na prenájom hrobových miest. Pokračuje sa v evidencii a dopĺňaní údajov v elektronickom spracovaní.
Prevedené práce: oprava strechy pri hlavnom vstupe do DS, oprava a maľba fasády, vymaľovanie interieru, oprava lavičiek pred DS, oprava oplotenia okolo cintorínov a montáž nového oplotenia na novom cintoríne severná časť v dĺžke 50 m.

 

Kontakt:

Dom smútku t.č.    0915 903 252
cintorínske služby   054 742 2422
ul. Cintorínska 1

K stiahnutiu

© 2018 | sluzba.stropkov.sk | Mapa stránok | | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist